Handelsbetingelser

Nedenstående handelsbetingelser og vilkår gælder for instruktører og deres brug af uddannelsen ”Hit Fit Dance”.           

 • Uddannelsen i Hit Fit Dance (herefter HFD) følger de diplomcertificerede instruktører, der har deltaget 
  på kursus hos Let´s Dance.
 • Instruktøren har herefter ret til at undervise på danseskoler, klubber og foreninger i hele Danmark. En 
  uddannelse følger en instruktør, så hvis en danseskole el. lign. vil sikre at instruktøren kun underviser 
  ét sted, skal dette være en aftale mellem danseskolen og instruktøren.
 • Efter endt kursus modtager hver kursist et diplom på, at han/hun er uddannet i HFD og herefter fås der 
  adgang til dansene via Dropbox. Hverken dansene eller adgang til Dropbox må videregives til andre!!
 • Et kursus dækker koreografi til ½ eller 1 sæson – alt afhængig af hvad man er tilmeldt og har betalt for.
 • Hvis man har købt licens til ½ år, må dansene kun benyttes i 6 måneder fra din første undervisningsdag. 
  Har du købt licens til et helt år, må du benytte dansene i 12 måneder fra første undervisningsdag. Så 
  snart instruktøren kender datoen for 1. undervisningsgang, og dermed den gang hvor licensen tages i brug, skal der sendes en mail til marianne@letsdance.tv.
 • Køber man licens til et helt år på én gang, må man gerne blande alle 40 danse indenfor det år der er betalt licens for.
 • Instruktørens navn skal stå offentligt på danseskolens/foreningens hjemmeside, ud for det hold instruktøren underviser på.
 • Danseskoler, klubber og foreninger må først begynde at markedsføre HFD, efter de har tilmeldt og betalt HFD kursus for de pågældende instruktører der skal undervise.
 • Logo og tekst er tilgængelig efter tilmelding og betaling af HFD kursus. Instruktøren har licens til at anvende logo og tekst i den sæson han/hun har betalt for. Koreografi er først tilgængelig efter deltagelse på HFD kursus hvor adgang til Dropbox gives. Danseskolers ret til at anvende HFD logo og tekst ophører såfremt der ikke længere udbydes hold med en diplom certificeret instruktør. En instruktør skal have købt licens til at undervise i HFD den pågældende sæson.
 • Uddannelsen giver ikke diplomcertificerede instruktører ret til at uddanne andre instruktører i HFD.
 • Instruktørerne må ikke lave om i koreografierne eller musikken.
 • Man må ikke blande en HFD time med en anden time som fx zumba eller step. En HFD timer varer ca. 50 min. og må kun indeholde HFD danse.
 • Ved danseskolers overtrædelse af ovennævnte pålægges en erstatning på  kr. 5.000. Denne betaling lovliggør ikke fortsættelsen af uretmæssige brug af HFD materiale og logo mm.
 • Der udbydes nye videopakker i HFD to gange om året, hvor instruktøren kan lære de nye danse. Vi anbefaler at man holder sig til én videopakke ad gangen i sin undervisning, men hen imod slutningen af et forløb, eller ifm. maratons/workshops, kan det dog godt give et frisk pust at blande med lidt gamle sange.
 • Når en instruktør har været på et kursus, kan han/hun herefter nøjes med at købe dansene, og få adgang til disse via Dropbox. Som udgangspunkt forlænger man sin licens, ved at købe en ny videopakke til ½ år mere, dog kan man også lave en ”midlertidig” forlængelse på 1, 2 eller 3 måneder. Her modtager man ikke nye danse. 
  Ifm. med køb af en ny videopakke er det IKKE muligt at fortryde/ændre sit køb, da vi ikke har mulighed for at trække videoerne tilbage! Dette gælder også ved en evt. ”fejlbestilling”, så det er en god idé at dobbelttjekke at det er den rigtige videopakke du har valgt, inden du betaler!
  En klub har ligeledes mulighed for at forlænge med en ”klublicens”. Dette er en fordel hvis en klub har mere end én Hit Fit Dance instruktør. Under en klublicens må der altså været et ubegrænset antal instruktører, dog SKAL alle der underviser i HFD, være certificeret og dermed have været på en uddannelse. Hvis en instruktør forlader den klub der har licens, har instruktøren IKKE længere ret til at undervise i HFD, m.m. han/hun selv går ind og køber en ”personlicens”. Man kan først blive en del af en klublicens når man har deltaget på uddannelsen.
 • Alle rettigheder til HFD, herunder logo, videoer og lign tilhører Let´s Dance.
 • Hit Fit Dance® er et registreret varemærke.
 • Eventuelle spørgsmål rettes til Let´s Dance på info@letsdance.tv